วันสปา

PRIJSLIJST

นวดน้ำมัน

01

Massage

 1. Thai Oil Massage / 60 min.- €50 / 90 min. - €75 /120 min. - €100/

 2. Nek, Rug en Schouder Massage  / 30 min. - €30 / 60 min.- €50 / 90 min. - €75/

 3. Voet en Been Massage / 30 min. - €30 / 60 min.- €50/

 4. Arm en Hand Massage / 30 min. - €30/

02

Manicure & Pedicure

 1. Manicure  - /€15/

 2. Manicure + Gellak - /€25/

 3. Pedicure Standard - /€30/

 4. Pedicure + Gellak - /€40/

 5. Manicure & Pedicure Combi. - /€40/

 6. Gellak - /€15/

 7. Remove Gellak - /€7/

manicure pedicure
ขนตา

03

Lash Lifting

 1. Lash Lift  -  /€30/

 2. Lash Lift + Tint/€35/

 3. Lash Tint /€15/

 4. Tint Remove -  /€7/

04

Wimperextensions

One by One

Nieuwe set -  /€45/

Opvullen binnen 2 weken -  /€20/

Opvullen binnen 3 weken -  /€25/

Opvullen binnen 4 weken -  /€30/

Opvullen na 4 weken -  /€45/

Hybrid

Nieuwe set -  /€55/

Opvullen binnen 2 weken -  /€30/

Opvullen binnen 3 weken -  /€35/

Opvullen binnen 4 weken -  /€40/

Opvullen na 4 weken -  /€55/

Russian Volume

Nieuwe set -  /€65/

Opvullen binnen 2 weken -  /€35/

Opvullen binnen 3 weken -  /€40/

Opvullen binnen 4 weken -  /€45/

Opvullen na 4 weken -  /€65/

Verwijderen

Verwijderen ​-  /€10/

Verwijderen + nieuwe set -  /€7/

ปลูกฝังขนตา