เทียนผ่อนคลาย

WELCOME TO
BEAUTY & THAI SPA BY AN

BEAUTY | HEALTHY | RELAX
*Book online or by appointment only*
*Boek online of alleen op afspraak*

***GEEN EROTISCHE MASSAGE***

- From Now until 31 Dec 2022 -

€5 

Korting op alle service

THE STORY OF BEAUTY & THAI SPA BY AN

Beauty and Health will make you confident 

Beauty & Thai Spa by An is located in the heart of Heerhugowaard.  Our beauty salon offers massages, manicures, pedicures, and also eyelash perming and eyelash extensions.  With more than 4 years of experience in manicures and pedicure.  Including a massage with 2 years of experience and now studying more in the field of skin care, you can trust and believe that coming here will be impressed and smile back. At BEAUTY & THAI SPA BY AN An is here to help you achieve good health with goal-oriented procedures while enjoying the powerful benefits of relaxation. Nurture your body and soothe your mind with our great selection of services.

About Me.

My name is An. I have been living in the Netherlands for 4 years. Before I came here I had completed a manicure and pedicure course.  including foot massage from Thailand  It was here that I started to learn Dutch and worked in the beauty salon in Alkmaar. Until today I started something new by opening my own little beauty salon.  which is one of my dreams  And I hope that me and my work experience can bring you happiness and smiles.

Experience & Certificate

2022 -Present

  • Currently studying about Beauty Therapist (Schoonheidspecialist) at NHA

2019-2022

  • Lash Elevation Certificate from MRS. HIGHBROW

  • Worked as a employee by Salon in Alkmaar in Manicure, Pedicure and Massage

2017-2018

  • Nails Art Certificate from Bangkok Vocational Training Center

  • Nail Technician from Saowapa Nails